Studio228 Graphic design Packaging design Internet design

Werkwijze

 

De werkwijze van Studio 228 kan worden opgedeeld in drie verschillende fases:

 


 

01. De initiële fase

Een goede voorbereiding is essentieel. Daarom ontvangen we graag als eerste een briefing waarin doelstellingen en wensen worden omschreven.

Nadat we deze doorgenomen hebben ontvangt u van ons een debriefing, wij willen namelijk zeker zijn dat we alles goed hebben begrepen. Ook leveren wij u een projectplanning. Deze wordt in overleg met u ontwikkeld en is afgestemd op de agenda's van alle betrokken partijen. De planning geeft inzicht in de komende activiteiten en laat zien wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

 

Werkwijze Studio 228

 


 

02. De ontwikkelfase

Wanneer alles duidelijk is gaan we aan de slag met de conceptontwikkeling, een creatieve fase waarbij wordt gezocht naar doelgerichte oplossingen voor uw produkt of dienst. Meerdere invalshoeken worden bekeken met vaak een verrassend eindresultaat, aangezien de grenzen bewust worden opgezocht.

 

Tijdens een presentatie worden de conceptvoorstellen getoond en toegelicht. De voorstellen geven een eerste indruk van de ideeën, op dit punt kunnen zaken nog worden aangepast. Uit ervaring weten we dat een concept op onderdelen soms wat aangescherpt kan worden, daarom wordt er in deze fase meestal één correctieronde aangehouden. Na akkoord wordt het concept waar de voorkeur naar uitgaat doorvertaald naar een volledig design. Na akkoord start de realisatiefase. 

 


 

03. De realisatiefase

Dit is de fase waarin de voorstellen technisch worden uitgewerkt. De fase van "de puntjes op de i". Voor een brochure of een verpakking betekent dit dat de elementen worden aangekocht en gewerktekend. Voor een internetsite betekent dit dat deze naar de laatste technieken gebouwd wordt, eventueel doorvertaald naar devices als smartphone en tablet.

 


 

Het eigen netwerk

Door de jaren heen is er een netwerk van professionals opgebouwd waarbinnen zich tekstschrijvers, fotografen, illustratoren, programmeurs en drukkerijen bevinden. Deze contacten beschikken over de vereiste vakkennis en het enthousiasme dat nodig is om een project optimaal op te leveren. Studio 228 probeert zoveel mogelijk de projecten in huis te realiseren, het is echter niet altijd mogelijk om over alle specifieke vakkennis te beschikken. Daarom wordt er regelmatig een beroep gedaan op het eigen netwerk. Het voordeel hiervan is dat we per project de meest geschikte man of vrouw kunnen inzetten.

 

Studio 228 staat garant voor de kennis en kunde van deze contacten. Wanneer een project het vereist kan in overleg met de opdrachtgever worden overgegaan tot het inhuren van één van deze partijen. Indien gewenst kan vooraf een portfolio met werk van de aanbevolen partij worden overlegd.

 

 

En dan de praktijk...

Het schrijven van een goede briefing is een kunst op zich, daar zijn wij ons van bewust. Het komt helaas voor dat een briefingsgesprek na afloop meer vragen oproept dan beantwoordt. De gevolgen laten zich raden: een haperende start die extra energie vraagt. En dat is jammer... want het kan ook anders.

 

Met een klein duwtje in de rug komt u al een heel stuk verder. Wij bieden graag die hulp. Dit is in uw belang, maar natuurlijk ook in het onze: wanneer u uw doelstellingen goed weet te formuleren kunnen wij ons volledig richten op de creatieve invulling van een project. En dat biedt voordelen: voor het project, voor de planning, maar ook voor uw budget. Al met al dus goed voor iedereen...

 

Hieronder vindt u een opsomming van punten die zich in de praktijk voor kunnen doen. Misschien worden niet alle mogelijkheden genoemd, maar leest u ze eens door.

 

Waaruit bestaat een goede briefing?

 

Achtergrond organisatie

Geef voldoende achtergrondinformatie over uw organisatie.

 

Beschrijving van de markt

Geef een korte introductie over de markt en het product dat uw organisatie levert.

 

Omschrijving van de doelgroep

Omschrijf de doelgroep in detail.

Wordt deze informatief of emotioneel benaderd?

 

Communicatiedoelstelling

Welke communicatiedoelstellingen worden door uw organisatie nagestreefd?

 

Gewenste uitstraling

Welke uitstraling dient de huisstijl te hebben: jong, modern, betrouwbaar, zakelijk, persoonlijk, innovatief, behoudend of anders?

 

Gewenst imago

Definieer een aantal kernwaarden voor het imago zoals professioneel, lef, spontaan, vrolijk, uitgesproken, marktleider, behoudend.

 

Kleurgebruik

Is gebruik van bepaalde kleuren gewenst?

Is er een voorkeur voor full-colour of tweekleurendruk, bijvoorbeeld i.v.m. het kostenaspect?

 

Zwart/wit

Dient het ontwerp geschikt te zijn voor zwart/wit toepassingen (denk aan faxformulieren, relatiegeschenken, zwart/wit advertenties e.d.)?

 

Is er een voorkeur voor kleuren?

Heeft u misschien al bepaalde kleuren in gedachten?

Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de achterliggende redenen?

 

 

Bron: Het communicatiecentrum

 
 

Zijn er eisen aan de kleurkeuze?

Worden de kleuren ook op muren, auto's, polyester etc. gereproduceerd?

 

Huisstijldragers

Geef aan voor welke dragers de huisstijl ingezet gaat worden. Een internetsite vereist weer andere vormgevingsuitgangspunten dan briefpapier.

 

Budgetoverwegingen kleurgebruik?

Heeft een 2 kleuren-logo de voorkeur boven een

full colour logo?

 

Voorbeelden

Het is verhelderend wanneer u werk laat zien dat u aanspreekt, inclusief toelichting. Dit helpt de ontwerper zich een beeld te vormen.

 

Beschikbaar budget

Al tijdens de briefing dient duidelijk te worden wat bij benadering het beschikbare budget is. Bepaalde keuzes kunnen dan vooraf door de ontwerper worden uitgesloten in verband met de te verwachten kosten.

 

Vergeet niet om afspraken te maken over:

  • Het aantal te presenteren conceptvoorstellen.
  • De tijdplanning.
  • De presentatievorm (papier of beeldscherm, welke communicatiedragers zullen worden uitgewerkt, wat wordt het niveau van uitwerking).
  • Het aantal correctiefases.
  • De besluitvorming rond de ontwerpen.
  • De betalingstermijn.

 

Het beoordelen van een logo ontwerp

 

 

Houd pen en papier bij de hand

Noteer uw eerste indruk. Wanneer er meerdere voorstellen achter elkaar worden gepresenteerd wordt de eerste indruk soms vergeten. Het is daarom verstandig deze meteen te noteren.

 

Weerspiegelt het logo 'wie we zijn' en 'wat we doen'?

Anders gezegd, krijg men door het logo een idee van waar het bedrijf voor staat?

 

Past het bedrijfslogo bij uw doelgroep?

Dus geen flitsend logo voor senioren of een ouderwets logo voor jongeren. Houd ook rekening met specifieke doelgroepeigenschappen: kunnen slechtzienden dit lettertype in deze grootte goed lezen en hoe komt het logo over op mensen die gedeeltelijk kleurenblind zijn?

 

Sluit het logo aan op uw communicatiedoelen?

Roept het samenwerking op, straalt het integriteit uit, toont het ons milieuvriendelijke karakter, straalt het professionaliteit uit..?

 

Is het logo onderscheidend?

Onderscheidt het logo zich voldoende van de concurrentie zonder al te sterk af te wijken van wat gebruikelijk is in de markt?

 

Past het logo als corporate logo in onze communicatiestrategie?

Overtuigt het logo en sluit het aan bij uw doelgroep?

 

Valt het logo voldoende op?

Springt uw advertentie er bijvoorbeeld uit tussen alle andere advertenties? Intrigeert het? En onderscheidt het zich van de concurrentie?

 

Is het beeld sterk genoeg of moet het straks steeds uitgelegd worden?

Laat het logo zich goed herinneren? Is het herkenbaar genoeg?

 

Is het eenvoudig?

Hoe eenvoudiger, hoe meer zeggingskracht het logo heeft. Sterke logo's zijn vrijwel altijd uitgekleed tot de kern. Vraag uzelf dus af: kan er nog iets weg? Kan het een kleur missen, kan de vorm misschien simpeler, is dat verloopraster echt nodig, etc.?

 

 

Bron: Het communicatiecentrum

 
 

Is het logo eenduidig?

Geeft het logo enkel de vooraf gedefinieerde boodschap af of geeft het meerdere signalen af? In het laatste geval is het wellicht warrig en daarom minder krachtig.

 

Hoe komt het logo over?

Draagt het logo uw boodschap uit? En doet het dit op de juiste manier?

 

Hoe is de uitstraling?

Oogt het logo professioneel?

 

Sluit het logo negatieve associaties uit?

Denk aan kleurgebruik, abstracte vormen en lettertypes

 

Is het een tijdgebonden design?

Oogt het logo over vijf tot tien jaar nog steeds goed of is die fraaie trendy vorm van nú tegen die tijd passé?

 

Is het te reproduceren op verschillende dragers?

Groot, klein, papier, relatiegeschenken, beeldscherm etc.

 

Is het design geschikt voor gebruik op internet?

Drukwerk laat zich niet altijd straffeloos 1 op 1 doorvertalen naar het beeldscherm.

 

Laat het logo zich makkelijk lezen?

Bijvoorbeeld door senioren of kinderen.

 

Kleurtoepassingen

Is het design geschikt voor zwart-wit gebruik en 1- of 2-kleuren druk?

 

Spreekt het design voor zich?

Als een logo uitleg nodig heeft, wijst dat op zwakte. Een krachtig beeldmerk heeft geen uitleg nodig!

 

Heeft uw doelgroep dezelfde associatie als degenen die het logo beoordelen?

Een manier om dat te testen is research. Weet wel dat ook een research panel niet altijd gelijk heeft. Is hiervoor geen budget, vraag dan iemand uit de doelgroep om een reactie. Maar zet uw eigen oordeel er altijd naast en vertrouw op uw gevoel.

 

Het mag duidelijk zijn dat “mooi” nooit een criterium mag zijn voor de beoordeling van een ontwerp.